Yay Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık
 

RSI@Work™

RSI@Work Kurumlara yönelik ,Yöneticiler ve nsan Kaynaklar Bölümleri için planlanm 2 günlük ICF akredite 16 saatlik bir eitimdir.

Biz toplumdan soyutlanmak için deil, ilikiler için yaratldk.

Aslnda, biz ayr bir n binlerce parças deil, daha büyük bir parlakln parçasyz.

Kurulularn içinde, ilgi ve balla dayal ilikiler bir lüks deildir...tersine bu bir gerekliliktir.”

D. Johnson and F. Johnson

DuygusalZeka (bireyin kendisiyle olan ilikisi)

Sosyal Zeka (bireyin bakalaryla olan ilikisi )

likiSistemleriZekas (grubun, ekibin yada sistemin toplu bilgeliidir)

Bu iki günlük eitimde , liki Sistemleri Zekanz gelitirecek, sonrasnda iyerlerini istila eden aadaki olumsuzluklarn bazlaryla baa çkmanz salayacak araçlar nasl kullanacanz öreneceksiniz:

 • Etkisiz ve zehirli iletiim

 • Düük ekip motivasyonu ve duygusal tükenmilik

 • Çatmadan kaç ve çözümsüzlük

 • Yaratclk ve üretkenlik eksiklii

 • Bir ekibin görevleriyle ilgili karklk

’te RSI’a htiyaç Duymanzn Sebepleri

 • Ekipler ve bireyler, irket birlemeleri, irket almlar, küçülme ve büyümeyle daha iyi baa çkabilecek donanma sahip hale gelir.

 • Ekipler ve bireyler, çatma karsnda daha dayankl, olumlu ve korkusuz hale gelir.

 • irket, ekip veya ortanzn sizden ve iarkadalarnzdan ne istediini anlamak için.

 • Bir ekipteki olumsuzluk kaynaklarn ve ekiptekilere birbirleriyle iliki kurarken daha üretken bir yolseçmelerinde yardmc olmak için ne yaplmas gerektiin ibelirlemek için.

 • Olumlu iletiim ve yüksek baary destekleyen bir kültür yaratmak için. Manevi güç yaratmak, üretkenlii arttrmak ve ite daha çok elenmek için.

 • Ekibiniz eve size dorudan raporlayan çalanlara yeniden ilham vermek, onlarn motivasyonunu ve hedef anlaylarn tazelemeki çin. RSI onlarn çabalarna tekrarenerji verir ve yaratclklarna iyi bir balangç frsat verir.

 • Organizasyonunuzun büyük resmini daha iyi görmek ve dier bireyler ve departmanlar tarafndan edinilmi deneyimleri anlamak için.

 • Bireyler ve departmanlarn birbirini nasl etkilediini görmek ve olas gelime frsatlarn belirlemek için.

 • Uzun geçmileri olan kurulular “ele geçirebilen” olumsuz uygulamalar ve inançlar mercek altna almak için.

liki Sistemleri Zekas, grubun tümüne, ekibe, kurulu veya ortakla odaklanr.Bu zekaya eriim salayan becerilerde ustalamak iyerinizdeki etkinizi hzla arttracaktr.