Yay Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık
 

PROGRAM ADI: Yöneticiler için 2 günlük Koçluk Becerileri Eğitimi

AMACI: Yöneticilere temel koçluk yetkinliklerini, araç ve tekniklerini kazandırmak.

Profesyonel koçlar, danışanlarının kişisel ve profesyonel yaşamlarında tatmin edici sonuçlar
almalarına destek olmak amacıyla tasarlanmış sürekli ortaklıklar sağlar. Koçlar, kişilere
performanslarını arttırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmeleri için yardımcı olurlar.

Koçlar, her bir danışanın ihtiyacını dinlemek, gözlemlemek ve konuya yaklaşımını bireye göre
uyarlamak için eğitim alırlar. Danışanın çözüm ve stratejilerini ortaya çıkarmayı amaçlar; onun
hali hazırda yaratıcı ve becerikli olduğuna inanır. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu
beceri, yetenek ve yaratıcılığını geliştirmesine destek olmaktır.

~ www.coachfederation.org

Koçluk, kendini koç olarak tanımlayanlar tarafından bile birbirinden oldukça farklı terimlerle
tarif edilmektedir. Birçok profesyonel aslında rehberlik, öğreticilik, eğitimcilik, danışmanlık, akıl
hocalığı ya da yöneticilik yapıyorken, koçluk yaptığını söylemektedir. Koçluk diğer uzmanlık
alanlarında kullanılan yöntemlere başvurduğu için, "saf" koçluğu tecrübe etmemiş bir kişinin bu
yakın uzmanlık alanlarıyla aradaki ince çizgiyi ayırt etmesi çok zordur. Can alıcı ayrım, koçun
danışana yaklaşımındadır.

Koçun yaklaşımı, danışan odaklı, danışan tarafından yönlendirilen, danışandan güç alan bir
yaklaşımdır. Koç, danışanın kendi hedefleri, davranışları, yetenekleri, öğrenimi ve gelişimi için
mütemadiyen artan bir sorumluluk almasını sağlar. Bu da, kendi hedeflerini koyması, kendi
iç ve dış kaynak yaratımını sağlaması, cesur adımlar atması, deneyim edinmesi ve gelişimini
değerlendirmesi için danışanın kendisini sorumlu tutmakla başarılır.

Bu eğitimde Yöneticiler bu becerileri kazanarak çalışanların Performanslarını arttırmaları için
Koçluk Yetkinlikleri kullanmayı öğreneceklerdir.

SÜRESİ: 2 gün

KATILIMCI SAYISI: Max 20

İÇERİĞİ: Koçluğun kavramsal temelleri , Koçluğun temel yetkinleri, Koçluk araç ve teknikleri, yetkinlikleri,
araçları ve teknikleri uygulama imkanı, Koçluk bilgi ve becerilerini iş alanında ve kurumsal bağlamda
kullanmak, iş bağlamında koçluk için özel teknikler ve süreçler.