Yay Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık
 

ETKILI ANNE-BABA EGITIMI

Etkili Anne-Baba İletişimine Devrim Niteliğinde bir Yaklaşım…

Bu program ödüllü psikolog ve üç kez Nobel Barış Ödülü Adayı olan Dr. Thomas Gordon tarafından oluşturulmuştur. Gordon Uluslararası Eğitim’in kurucusu ve 1962 yılında bu programı başlatan kişidir. İletişim becerileri ve çatışma çözme yöntemlerini ebeveynlere, öğretmenlere, gençlere, şirket yöneticilerine ve çalışanlara öğretmede öncü biri olarak tanınır.

Etkili Anne-Baba Eğitim programı ebeveynler için ilk beceri temelli eğitim olarak bilinir.

Etkili Anne-Baba Eğitimi nedir?

Etkili Anne-Baba Eğitimi, dünyada en fazla sayıda ebeveyne yardımcı olan öncü bir programdır. Ebeveynlerin aileleri ve tüm çevreleri ile ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olan kanıtlanmış iletişim becerileri sunar. Bu becerileri kullanan ebeveynler, ailenin her bir üyesini onların görüş açısından anlamaya ve ailede oluşan çatışma ve problemleri basit bir şekilde çözmeye başlar.

Etkili Anne-Baba Eğitimi

3 günlük yoğun eğitim yaparak öğrenme’ modeli temellidir.

Üç günlük oturumlar süresince, eğitmen Etkili Anne-Baba Eğitimi içeriğini ve becerilerini sunarak, pratik öğrenmeye olduğu kadar; uygulamaya, tartışmaya ve sorulara da zaman ayıracaktır.

Eğitim oldukça deneyimseldir. Her katılımcının eğitim esnasında uygun bir biçimde örneklerini aktarmasına gerek duyulacaktır. Ayrıca kişiler becerilerini küçük grup çalışmaları ile geliştirebilecektir.

Eğitmen, eğitim boyunca geri bildirim ve koçluk sağlayacaktır.

Etkili Anne-Baba Eğitimi İçeriği

Etkili Anne-Baba Eğitimi ebeveynlere, çocukları ve hayatlarındaki diğer önemli kişiler ile ilişkilerini geliştirecek bir felsefe ve iletişim becerileri öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Ailelerimizden başlamak üzere; ilişkilerimizdeki çatışma alanlarını azaltmak, daha fazla paylaşmak, sorunları tarafsız dinleyip, dile getirmek, tarafların tamamının mutlu olacağı çözümler üretmeye destek olmayı hedefler.

Etkili Anne Baba Eğitimi yaklaşımı ve becerileri 45 ülkede, geniş bir kültürel yelpazede, farklı toplumlarda kullanılmaktadır.

Etkili Anne-Baba Eğitimi katılımcıları altı anahtar beceriyi öğrenecektir:

  • Problem aidiyetini tanımlama’ problemleri anlama ve yönetme

  • Aktif Dinleme’ çocuklarının ve diğer kişilerin kendi şahsi problemlerini çözmesini sağlayabilmek

  • Ben mesajı’ başkasının kabul edilemez davranışını değişimle sonuçlandırabilmek amacıyla yüzleştirmek

  • Gear shifting’ (Vites Değiştirme) değişime direncin üstesinden gelmek

  • Yöntem III’ çocuklar ve diğerleri ile çatışmaları çözmek ve çözüm sonucunda iki tarafı da memnun etmek

  • Değerler çatışması çözme becerileri’ çocuklar ve diğerleriyle değer ve rol farkı kaynaklı çatışmalarının üstesinden gelmek

Eğitimin Metodolojisi:

Etkili Anne-Baba Eğitimi, Eğitmen sunumları, grup tartışmaları, bireysel paylaşım ve beceri inşa etme aktivitelerinin dengeli bir bütünüdür.

Ağırlıklı olarak eğitimin bölümlerinin odaklanacağı durumlar, örnekler ve kararlar; çoğunlukla ihtiyaçlar, endişeler, sınıf içinde eğitime katılanların deneyimleri ile belirlenir. Çünkü Etkili Anne-Baba Eğitimi öğrenen merkezlidir, özellikle eğitimin başarısı adına katılımcıların rol ve sorumluluklarını anlamaları önemlidir. Onlar katılımcı olmak, ihtiyaç duyduklarının karşılandığından emin olmak ve öğrendiklerinden hangilerini alacakları ve hayatlarına uygulayacaklarından sorumludurlar.

Eğitmenler, güvenli bir öğrenme ortamının yaratılması, sunumlar, aktivitelerin yönetilmesi, gözlem ve Etkili Anne Baba Eğitimi felsefe ve becerilerinin modellenmesinden sorumludur.

Kimler katılabilir?

Her anne ve baba bu eğitime katılabilir. Eğitim okul öncesi, ilkokul, lise çağı fark etmeksizin her yaş çocuğa sahip ebeveynin ailesi için sahip olacağı bir hediyedir. Anne ve baba dilerse birlikte katılabilir. Ayrıca; ilişkilerini yeni bir bakış açısıyla değerlendirip, yeni iletişim metodlarını öğrenmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim tarih ve saatleri:

Eğitimin toplam süresi 24 saat’tir.

Gurubun isteğine bağlı olarak; 3 Hafta X 8 saat (Haftada 1 gün) yada 4 Hafta X 6 saat ( Haftada 1 gün) olarak düzenlenebilir. Daha sık ve daha az saatlerde oluşan programlarda katılımcı sayısına bağlı olarak dizayn edilebilir.

Katılımcı sayısı:

Minimum katılımcı sayısı 10, maximum 16 kişi olmalıdır. Gerçek deneyim ve örnekler üzerinden yapılan gurup çalışmaları ve paylaşımlardan oluşan eğitimde minimum katılımcı sayısı önemlidir.

Gurupta oluşacak sinerjinin devamlılığı açısından, programlar arası geçişler yapılması tercih edilmez.